(AHD) महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागात 446 जागांसाठी भरती

जाहिरात क्रमांक: एनजीओ-५(४)/(प्र.क्र.१११०)/२९१/२०२३ / पसं-१, पुणे-६७, दिनांक: २६/०५/२०२३ पशुसंवर्धन विभागातील भुतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क विविध …

Read more

(ISRO) भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेत 303 जागांसाठी भरती

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेची सर्व मुख्यालये/युनिट/प्रक्षेपण रॉकेट्स आणि कम्युनिकेशन/रिमोटवर अवकाश विभाग सेन्सिंग सॅटेलाइटची रचना करणे, तयार करणे आणि …

Read more