महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १६८ जागा | MPSC bharti 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांच्यामार्फत राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६८ जागा भरण्यासाठी पदानुसार पात्रताधारक …

Read more

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील एकूण 588 पदांच्या भरती | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भरती 2022

लोकसेवा आयोग यांचामार्फत विविध तांत्रिक सेवा पदांच्या एकूण ५८८ जागासाठी भरती   जॉईन टेलिग्राम चॅनल- Job upate   …

Read more