नोएडा प्रगत संगणन विकास केंद्रामध्ये विविध पदांच्या एकूण १४० जागा

प्रगत संगणक विकास केंद्र, नोएडा (CDAC) यांच्या आस्थापनेवरील विविध  पदांच्या एकूण १४० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून …

Read more

Exit mobile version