INTELLIGENCE BUREAU Recruitment 2022 | भारतीय गुप्तचर विभागाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १६७१ जागा

  भारत सरकारच्या गृह मंत्रालय अधिनस्त असलेल्या गुप्तचर विभाग (IB) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६७१ जागा भरण्यासाठी …

Read more

job Fair In Buldhana 2022 | साखरखेर्डा येथे खाजगी क्षेत्रातील ६५० पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

साखरखेर्डा येथे खाजगी क्षेत्रातील ६५० पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा.   कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, बुलढाणा आणि …

Read more