राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेत विविध पदांच्या ९९ जागा

राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या …

Read more