police Bharti 2022 | पोलीस शिपाई संवर्गातील एकूण ११४४३ पदे भरण्याचा शासनाचा निर्णय

पोलीस शिपाई संवर्गातील एकूण ११४४३ पदे भरण्याचा शासनाचा निर्णय   राज्याच्या पोलीस दलातील पोलीस शिपाई संवर्गातील सन- २०२१ …

Read more