job Fair In Buldhana 2022 | साखरखेर्डा येथे खाजगी क्षेत्रातील ६५० पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा

साखरखेर्डा येथे खाजगी क्षेत्रातील ६५० पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा.   कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, बुलढाणा आणि …

Read more