NCERT Recruitment 2023 | शैक्षणिक संशोधन, प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषदेत विविध पदांच्या ३४७ जागा

NCERT याद्वारे थेट अंतर्गत खाली नमूद केल्यानुसार विविध गैर-शैक्षणिक पदे भरण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवत आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ …

Read more

राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेत विविध पदांच्या ९९ जागा

राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ९९ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या …

Read more