Maharashtra Nagar Parishad Recruitment 2023 | नगरपरिषद संचालनालयाअंतर्गत 1782 जागांसाठी भरती

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन अंतर्गत राज्यातील नगरपरिषद / नगरपंचायती मधील “महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा” अंतर्गत विविध गट-क संवर्गातील (श्रेणी अ, ब व क) या पदांपैकी रिक्त असलेली पदे नामनिर्देशनाने / सरळसेवेने भरण्याकरिता आयोजित परीक्षेसाठी, या जाहिरातीत नमुद केलेल्या अटींची पुर्तता करणाऱ्या, अर्हता प्राप्त उमेदवाराकडून विहित मुदतीत नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या https://mahadma.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर फक्त ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

Advertisement

जाहिरात क्र.: नपप्रसं/कक्ष-3ब/संवर्ग पदभरती/प्र.क्र/01/2023/3838

परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र नगरपरिषद राज्यसेवा गट-क परीक्षा 2023

Total: 1782 जागा

पदाचे नाव & तपशील:

पद क्र.परीक्षापदाचे नावपद  संख्या
1महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य)स्थापत्य अभियंता, गट-क291
2महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत)विद्युत अभियंता, गट-क48
3महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (संगणक)संगणक अभियंता,गट-क45
4महाराष्ट्र नगर परिषद पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवापाणीपुरवठा जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियंता, गट-क65
5महाराष्ट्र नगर परिषद लेखापरीक्षण व लेखा विभागलेखापरीक्षक/लेखापाल,गट-क247
6महाराष्ट्र नगर परिषद प्रशासकीय सेवा व कर निर्धारणकर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी, गट-क579
7महाराष्ट्र नगर परिषद अग्निशमन सेवाअग्निशमन अधिकारी, गट-क372
8महाराष्ट्र नगर परिषद स्वच्छता निरीक्षक सेवास्वच्छता निरीक्षक, गट-क35
Total1782

शैक्षणिक पात्रता: 

  1. पद क्र.1: (i) सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी   (ii) MS-CIT किंवा समतुल्य
  2. पद क्र.2: (i) इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पदवी   (ii) MS-CIT किंवा समतुल्य
  3. पद क्र.3: (i) इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पदवी   (ii) MS-CIT किंवा समतुल्य
  4. पद क्र.4: (i) मेकॅनिकल/पर्यावरण इंजिनिअरिंग पदवी  (ii) MS-CIT किंवा समतुल्य
  5. पद क्र.5: (i) B.Com   (ii) MS-CIT किंवा समतुल्य
  6. पद क्र.6: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी   (ii) MS-CIT किंवा समतुल्य
  7. पद क्र.7: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी   (ii) अग्निशमन केंद्र अधिकारी आणि प्रशिक्षक पाठ्यक्रम नागपूरमधून  उत्तीर्ण किंवा उपस्थानिक अधिकारी व अग्नि प्रतिबंधक अधिकारी पाठ्यक्रम  उत्तीर्ण (iii) MS-CIT किंवा समतुल्य
  8. पद क्र.8: (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी   (ii) स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा

वयाची अट: 20 ऑगस्ट 2023 रोजी 21 ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ: 05 वर्षे सूट]

Fee: खुला प्रवर्ग: ₹1000/-     [मागासवर्गीय/आ.दु.घ./अनाथ: ₹900/-]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण महाराष्ट्र

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 20 ऑगस्ट 2023 (11:59 PM)

अधिकृत वेबसाईट: पाहा

अभ्यासक्रम: पाहा

जाहिरात (Notification): पाहा 

Online अर्ज: Apply Online 

Advertisement

Leave a Comment