अग्निपथ योजना अंतर्गत भारतीय वायुसेनेत अग्निवीर पदांच्या भरपूर जागा

अग्निपथ योजना अंतर्गत भारतीय वायुसेना यांच्या आस्थापनेवरील अग्निवीर पदांच्या जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदरील जाहिरातीत …

Read more

Exit mobile version