भारतीय डाक विभागाच्या महाराष्ट्र सर्कल अंतर्गत विविध पदांच्या २५७ जागा

भारत सरकारच्या पोस्टल विभाग (मुंबई) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २५७ जागा भरण्यासाठी केवळ खेळाडू संवर्गातील पदांनुसार पात्रताधारक …

Read more