महिना ४० ते ५० हजार कमवा । कमी खर्चात सुरु करा बेस्ट बिझनेस । courier franchise business ideas in Marathi

महिना ४० ते ५० हजार कमवा । कमी खर्चात सुरु करा बेस्ट बिझनेस । courier franchise business ideas in Marathi

खालीलपैकी एकूण 4 प्रकारच्या वेगवेगळ्या Delhivery बिसनेस मॉडल सोबत तुम्ही काम करू शकतात.

1) Constellation Partner – क्लिक करा
2) Drop at Store – क्लिक करा
3) Last Mile Agent – क्लिक करा
4) Franchise Business – क्लिक करा

Leave a Comment