Krushi Sevak Bharti 2023 | महाराष्ट्र कृषी विभागात ‘कृषी सेवक’ पदाच्या 2109 जागांसाठी भरती

जाहिरात क्रमांक: ४ – कृषि सेवक / सरळसेवा/३२०८/सन- २०२३, दिनांक: १२ ऑगस्ट २०२३ राज्य शासनाच्या कृषी व पदुम …

Read more

महाराष्ट्र कृषी विभागात 218 जागांसाठी भरती

Krushi Recruitment 2023 कृषी विभाग (कृषी विभाग). राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट. (SPMU) PMFME योजनेसाठी कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, …

Read more