Rojgar Melava In Sambhajinagar | संभाजीनगर येथे विविध क्षेत्रातील ११८८ पदे भरण्यासाठी रोजगार मेळावा.

कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकूण ११८८ …

Read more