महाराष्ट्र जलसंपदा विभागात 4497 जागांसाठी मेगा भरती | WRD Maharashtra Bharti 2023

(WRD) महाराष्ट्र जलसंपदा विभागात 4497 जागांसाठी मेगा भरती जलसंपदा विभागांर्तगतची गट ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या …

Read more

ASRB Recruitment 2023 कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळामार्फत 368 जागांसाठी भरती

ASRB कृषीशास्त्रज्ञ आणि 368 पदे भरण्यासाठी अर्ज घेत आहे खाली नमूद केल्याप्रमाणे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ कायमस्वरूपी भरले जातील ICAR …

Read more